UčiVO

Psárka luční - Alopecurus pratensis

11. dubna 2007 v 17:11 | priroda.cz
Charakteristika
Jelikož psárka patří mezi traviny, tak všem zřejmě bude jasné, že vzhled má trávovitý. Její přímé, kolénkovaté stéblo sahá minimálně do výšky půl metru. Ale převážně mají výšku 60 - 100 cm.

Puštík obecný - Strix aluco

11. dubna 2007 v 17:06 | priroda.cz
Noční lovec. Skoro každý z nás už někdy slyšel jeho protáhlé a tklivé houkání "hu-hůůůůůůů".

Káně lesní - Buteo buteo

21. března 2007 v 17:50 | priroda.cz
Často při svých toulkách přírodou můžeme pozorovat nad lesem majestátně kroužícího dravce, ozývajícího se táhlým 'Kiééé, kiéé'. Nebo naopak sedícího na sloupu elektrického vedení, nivelace či v poslední době na tzv. 'téčku', který mu připravují zemědělci, uprostřed jetelového pole a soustředěně sledujícího okolí, aby se najednou prudce vrhnul na neopatrného hraboše

Ještěrka obecná - Lacerta agilis

21. března 2007 v 17:46 | priroda.cz
Častý obyvatel teplých, sluncem ozářených, travnatých ploch.

Výr velký - Bubo bubo

21. března 2007 v 17:43 | priroda.cz
Výr velký, z angličtiny 'orlí sova', je největší evropská sova.

Ropucha obecná - Bufo bufo

21. března 2007 v 17:36 | priroda.cz
Přemýšleli jste někdy proč se v pohádkách "ošklivé a odporné" ropuchy mění vždy v překrásné princezny?

Orel skalní - Aguila chrysaetos

21. března 2007 v 17:32 | priroda.cz
Majestátný kriticky ohrožený pták.

Rosnička zelená - Hyla arborea

21. března 2007 v 17:26 | priroda.cz
Rosničky zelené byly dříve hojným druhem. Lidé si je brali domů, protože věřili, že umí předpovídat počasí. Rosnička zelená patří určitě mezi naše nejkrásnější žáby. Dnes je bohužel těžké se s ní potkat. V současnosti díky ničení jejich přirozeného prostředí patří mezi silně ohrožené druhy.

Holub hřivnáč - Columba palumbus

21. března 2007 v 17:22 | priroda.cz
Náš největší holub, kterého můžeme spatřit ve městech, hojnější je ale v lesích. Vydává typické vrkavé "gu-guh-gu-guru". Od holuba domácího ho odlišuje bílá skvrna na krku.

Sova pálená - Tyto alba

21. března 2007 v 17:19 | priroda.cz
Sova pálená je tichý noční lovec. Má tak dokonale vyvinutý sluch, že jí umožňuje zcela přesně určit polohu kořisti i v naprosté tmě.
Změny podnebí v severních částech oblasti výskytu sovy pálené vedly k tomu, že zde leží po dlouhou dobu v roce sníh. Drsné povětrnostní podmínky jsou jednou z prapříčin značného ubývání těchto sov.
 
 

Reklama