NašE rEfeRÁty

Mokřady

15. ledna 2007 v 18:48 | OŽP od Lucie
CHARAKTERISTIKA:
Pod pojmem mokřad si můžeme představit stále, či jen po určité období roku, zatopené území nebo území s půdou, která je stále nasycená spodní vodou. Jedná se o území, která tvoří jakýsi přechod mezi suchozemskými a vodními ekosystémy. Tyto ekosystémy mají mnoho podob, které se vždy liší od těch ostatních.

Rozdělení referátů do KŽP

14. listopadu 2006 v 16:21 | garganulka
TÉMAJMÉNO
Člověk a jeho vztah k přírodě
Petra Mrlinová
Ekologické katastrofy
Míša Březinová
Člověk a jeho potřeba výživy
Pítrová Eliška
Hospodářské úrovně různých populací
Drozd Tomáš
Sluneční záření a atmosférické zdroje
Ivona Frydrychová
Vodní zdroje
Petra Křížová
Nerostné bohatství
Petra Benčáková
Živé zdroje
Lenka Dobiášová
Ohrožování základních složek biosféry
Markéta Cichá
Vývoj lidských sídel
Helena Hanková
Problémy životního prostředí v lidských sídlech
Monika Hanková
Hodnocení prostředí - monitoring
Jana Tomášková
ÚSES - Územní systém ekologické stability
Lucie Maráková
Zeleň mimo město
Barča DOndová
Zeleň ve městě
Martin Šimeček
Zahrady
Katka Lichtenbergová
Botanické zahrady
Veronika Tomíčková
Agroturistika
Petra Janeczková
Lesnictví v ČR
Eva Orságová
Vodní hospodářství
Míša Zaoralová
Meliorace a ohrožení vod
Martina Michálková
Těžba a její vliv na krajinu
Kristýna Ježová
Průmysl a jeho vliv na krajinu
Honza Segeťa
Energetika a její vliv na krajinu
Tomáš Kubík
Vliv dopravy na krajinu
Šárka Juříková
Vliv rekreace na krajinu
Gabča Rejtová
 
 

Reklama