Vyjeli jsme ještě za tmy

Vyjeli jsme ještě za tmy