Jak se učit?

15. března 2007 v 20:25 | garganulka |  OtHEr
1. Vždy se snažíme pochopit to, čemu se učíme.
2. Z výkladu při vyučování a z učebnic se snažíme vybrat si v první řadě nejdůležitější poznatky a uspořádat je. Přehledně je napíšeme.
3. Při obtížích v pochopení učiva si srovnáme obecný poznatek s konkrétními příklady. Pokud je to možné, nakreslíme si náčrt, schéma. Srovnáme nový poznatek s tím, co již známe.

4. Ujasníme si, které vědomosti a dovednosti z předchozích témat nebo i z jiného vyučovacího předmětu jsou nezbytné k pochopení nového učiva, doplníme si chybějící vědomosti a dovednosti.
5. Když nám něco není jasné, nebo se nám nedaří, abychom sami pochopili nové učivo, požádáme o vysvětlení. Kladení otázek učiteli nebo jinému odborníkovi je projevem zájmu a svědomitosti a ne neschopnosti!
6. V rozsáhlejším celku učiva věnujeme zvýšenou péči střední části, kdy ubývá naši pozornosti i motivace.
7. Neomezujeme se na čtení z učebnice. Alespoň polovinu času věnujeme samostatnému vyjádření obsahu, nakreslení schématu nebo jiným aktivním způsobem učení (podtrhování, barevné označování atd.).
8. Učivo zvlášť důležité a obtížné opakujeme víckrát, ale v kratších časových úsecích a s rozložením do různých dnů.
9. K učení využíváme jak delších časových bloků, tak kratších úseků, podle možností i tzv."ztrátových časů" (např. doba čekání na dopravní prostředek). Kratší časové úseky jsou vhodné pro opakování vzorců, slovíček apod.
10. S přípravou nečekáme na poslední dnen před další hodinou vyučovacího předmětu, ale aspoň krátce si probereme učivo hned po výkladu, "za čerstvé paměti".
11. Individuální studium kombinujeme se společnou činností: vzájemně se zkoušíme, vysvětlujeme jeden druhému obtížná místa, konverzujeme v cizím jazyce apod.
12. Přihlížíme ke zvláštnostem metody učení, příruček apod.
13. Snažíme se dodržet pravidelný režim dne a dostatečný spánek.
14. Každý den v týdnu začínáme domácí přípravu pokud možná ve stejnou dobu. Když si na to navykneme, odpadne nám nepříjemné a zdlouhavé váhání, zda ještě chvíli počkat apod.
15. V domácí přípravě střídáme předměty a činnosti různého druhu. Nezačínáme předmětem, který je pro nás nejtěžší, ale také ho neodkládáme až na konec přípravy, kdy jsme již značně unaveni.
16. Před zahájením domácí přípravy i v jejím průběhu můžeme podle potřeby využít přirozených stimulátorů k předcházení únavě a jejímu překonání- omytí studenou vodou, lehké rozcvičování.
17. Při učení si nepouštíme příliš hlučnou "zvukovou kulisu". Dříve nebo později ruší soustředěnou pozornost a zvyšuje únavu, i když si to neuvědomujeme.
18. V případě potřeby hledáme společně se členy rodiny optimální řešení vnějších materiálních podmínek pro učení: stálý pracovní kout, dobře osvětlený, s možností dobrého větrání atd.
19. Učení nám půjde lépe, když si dobře ujasníme, že je nezbytné k dosažení našich cílů, popřípadě že nějak souvisí s tím, co nás zajímá.
20. Životní problémy a konflikty (v rodině, s vrstevníky aj.) nám mohou zhoršit náladu, soustředěnou pozornost a ztížit učení, ale neomlouváme tím před sebou neúspěchy. Snažíme se o klidný, věcný postoj k problémům i k vlastnímu učení.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama